เติมน้ำยาแอร์ตามความเป็นจริง คิดราคาตามน้ำหนักที่เติม R134a ขีดละ 80 บาท และ R12 ขีดละ 100 บาท